DĖL ŠACHTINIŲ ŠULINIŲ VANDENS KOKYBĖS VARĖNOS RAJONE 2018 M.

2018 metais daugiausia ištirta vandens mėginių Varėnos ir Vydenių seniūnijose – 14 (56 proc.), iš jų cheminė tarša nustatyta – 3 mėginiuose (21,4 proc.). Dažniausiai mėginiuose nustatoma nitratų, kurie viršija nustatytas ribines vertes.

Trąšų ar kitų teršalų perteklius, kurio nepasisavina augalai, patenka į požeminius vandenis ir užteršia geriamojo vandens šaltinius azoto junginiais. Šie junginiai nepašalinami nei virinant vandenį, nei buitiniais vandens filtrais. Nitratai organizme virsta nitritais.

Didesni nitratų ir nitritų kiekiai ypač pavojingi nėščiosioms ir kūdikiams iki 6 mėn. amžiaus. Šie ypač jautrūs nitratams, nes jų organizme nepakanka nitratus skaidančio fermento, todėl kūdikiams išsivysto methemoglobinemija, dar vadinama „pamėlusių kūdikių“ sindromu. Apsinuodijimo baigtis gali būti mirtis.

Labai svarbu įsitikinti, kad vanduo, kurį geria kūdikiai ar naudojamas jų maisto ruošimui yra saugus. Svarbu žinoti, kad nitratais ar nitritais užterštas vanduo neturi specifinio skonio, kvapo, spalvos. Apie vandens saugumą galima sužinoti tik atlikus laboratorinius tyrimus.

Jeigu šulinio vanduo neatitinka reikalavimų, yra nesaugus, siūlome maistui naudoti pirktą fasuotą vandenį ar, esant galimybei, prisijungti prie centralizuotų vandentiekio tinklų, išvalyti šulinį ir pakartotinai išsitirti vandenį.

 

Alytaus departamento Lazdijų skyriaus vedėja,
laikinai vykdanti Varėnos skyriaus vedėjos funkcijas                                 Dalytė Nekraševičienė