Kvietimas dėl dalyvavimo seminare ,,Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos planavimas ir įsivertinimas“

Kviečiame 2-3 ikimokyklinių, priešmokyklinių, bendrojo lavinimo mokyklų bei profesinių mokyklų atstovus į seminarą. Seminaras vyks 2019 m. vasario 19 d. Ryto progimnazijos patalpose, gamtos mokslų kabinete. Registracija vyksta el.p.: sveikatos.biuras@varena.lt  iki 2019 m. vasario 15 d.  Seminaro programa ir dalyvių registracijos sąrašas pridedamas.

Mokykla – svarbi sveikatos stiprinimo vieta, galinti diegti įvairias sveikatingumo programas, skatinanti visos mokyklos bendruomenės ir kiekvieno jos nario dalyvavimą programose, plėtojančiose sveikatos ugdymą, priežiūrą ir bendradarbiavimą tarp mokyklų ir visuomenės. Viena svarbiausių šio seminaro idėjų yra tai, jog mokyklų bendruomenėms, norinčioms organizuoti kryptingą sveikatos stiprinimo veiklą mokykloje, būtina turėti specialistų, gerai išmanančių sveikatos stiprinimo programų rengimą.

Seminaro metu bus pristatytos aktualios vaikų sveikatos problemos, kurios gali būti sprendžiamos ugdymo įstaigose, rengiant ir įgyvendinant sveikatinimo programas; vyks svarbiausių šiuo metu galiojančių teisės aktų ir metodinių rekomendacijų studija; bus aptarti pagrindiniai sveikatos stiprinimo mokyklos programų rengimo aspektai bei grupėse atlikta ir pristatyta praktinė užduotis – sveikatos stiprinimo programų metmenų rengimas.

Visiems dalyviams bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.  Seminarą ves Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Vaikų sveikatos skyriaus visuomenės sveikatos specialistė, lektorė Dalia Sabaliauskienė.

Registracijos forma

Programa