Struktūros schema

PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro
direktorės  2019 m. kovo  12 d.
įsakymu Nr.  V – 12

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.