Struktūros schema

PATVIRTINTA

Varėnos rajono savivaldybės

visuomenės sveikatos biuro

direktorės  2018 m. birželio  12 d. įsakymu Nr.  V – 33