Struktūros schema

PATVIRTINTA

Varėnos rajono savivaldybės

visuomenės sveikatos biuro

direktorės 2015 m. sausio 2 d.

įsakymu Nr. V-1

(2017 m. sausio  31 d. įsakymo  V – 17 redakcija)