Savižudybių prevencija

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymais Nr. V-32 „Dėl savižudybių prevencijos koordinavimo savivaldybėse tvarkos aprašo patvirtinimo” ir Nr. V-2298 „Dėl savižudybių prevencijos mokymų instruktorių veiklos ir bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” įgyvendina savižudybių prevencijos veiklą.

Savižudybių prevencijos koordinatorius organizuoja pagalbą savižudybių krizę išgyvenantiems asmenims bei jų artimiesiems. Taip pat pagalbą asmenims išgyvenusiems artimojo netektį dėl savižudybės.

Baziniai savižudybių prevencijos mokymai, per kuriuos savižudybių prevencijos mokymų instruktorius moko bendruomenės narius atpažinti savižudybės rizikos ženklus, tinkamai į juos reaguoti ir paskatinti kreiptis psichologinės pagalbos. Baziniai mokymai skirti asmenims nuo 16 metų amžiaus. Mokymų trukmė – ne mažiau kaip 3 valandos, iš kurių bent 1 valanda yra skiriama praktiniams įgūdžiams formuoti ir tobulinti. Mokymai vykdomi 10–20 asmenų grupei.

Dėl mokymų kreiptis tel. (8 310) 56 117