Mokamos paslaugos

  • PRIVALOMASIS PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMAS

Vykdomos mokymų programos:

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa, skirta asmenims, pradedantiems profesinę ar kitą veiklą (PP)

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa (PT)

  • PRIVALOMASIS HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ MOKYMAS

Vykdomos mokymų programos:

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendrosios programos (HB, HBB)

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialiosios programos (HB1, HB2, HB3, HB4, HB5, HB6, HB7, HB8, HB9, HB10, HB11, HB12, HB13, HB14, HB15)

  • MOKYMAS APIE ALKOHOLIO, NARKOTIKŲ IR PSICHOTROPINIŲ AR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO POVEIKĮ ŽMOGAUS SVEIKATAI

Vykdomos mokymų programos:

Privalomojo mokymo apie alkoholionarkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programa (asmenys, iš kurių atimta teisė vairuoti transporto priemonę, privalo išklausyti šiuos mokymus) (A1)

Kaina

Mokymo programa  Kaina, Eur

(1 asmeniui)

Mokymo programa, kurios kodas PT 8
Mokymo programa, kurios kodas PP 10
Mokymo programos, kurių kodai HB, HBB 5
Mokymo programos, kurių kodai H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14, H15 9
Privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programa, kurios kodas A1 20
Alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programa, kurios kodas A2 40
Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo išdavimas savarankiškai pasirengusiems asmenims ir išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą 5
Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimas 3

Mokymų kursai organizuojami adresu Parko g. 8, Varėnoje (Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure).