Mokamos paslaugos

  • PRIVALOMASIS PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMAS
  • PRIVALOMASIS HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ MOKYMAS
  • PRIVALOMASIS MOKYMAS APIE ALKOHOLIO IR NARKOTIKŲ ŽALĄ ŽMOGAUS SVEIKATAI

Teikiame mokymo paslaugas ir išduodame pažymėjimus pagal PRIVALOMOJO PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMO PROGRAMĄ, patvirtintą LR sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-932 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo” pakeitimo.

Teikiame mokymo paslaugas ir išduodame pažymėjimus pagal PRIVALOMOJO HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ MOKYMO PROGRAMĄpatvirtintą LR sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-932 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo” pakeitimo”.

Teikiame mokymo paslaugas ir išduodame pažymėjimus pagal PRIVALOMOJO MOKYMO APIE ALKOHOLIO IR NARKOTIKŲ ŽALĄ ŽMOGAUS SVEIKATAI MOKYMO PROGRAMĄpatvirtintą LR sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-932 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo” pakeitimo.

MOKYMŲ KAINOS PATVIRTINTOS LR sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-1225 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 “Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo”.

Mokymų kainos

Mokymų kursai organizuojami adresu Parko g. 8, Varėnoje (Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure).