Laisvos darbo vietos

Šiuo metu ieškome:

Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje
Darbo krūvis – 1 etatas, 40 val. per savaitę.
Darbo vieta – Varėnos visuomenės sveikatos biuras, Parko gatvė 8, Varėna.
Išsilavinimas – turėti aukštąjį ar jam prilygintą sveikatos mokslų studijų krypties grupės visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimą. Nuo 2024 m. liepos 1 d. turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines visuomenės sveikatos studijų krypties pirmos pakopos visuomenės sveikatos studijas, arba jai lygiavertę ar prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Jeigu asmuo turi aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines visuomenės sveikatos studijų krypties tik antros pakopos visuomenės sveikatos studijas, arba jai lygiavertę ar prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją, turi turėti 3 metų darbo stažą specialisto, atsakingo už visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas.
Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 5,5 iki 11,6.

Gyvenimo aprašymą (CV) siųskite el. paštu [email protected]
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 310) 52 839

Pareigybės aprašymas:

https://www.varenosvsb.lt/wp-content/uploads/2021/03/Visuomen%C4%97s-sveikatos-specialistovykdan%C4%8Dio-visuomen%C4%97s-sveikatos-prie%C5%BEi%C5%ABr%C4%85-mokykloje-pareigyb%C4%97s-apra%C5%A1ymas-.pdf