Darbuotojų pareigybių aprašymas

Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio visuomenės sveikatos stebėseną, pareigybės aprašymas 

________________________________________________________________________________

Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio visuomenės sveikatos stiprinimą, pareigybės aprašymas 

________________________________________________________________________________

Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, pareigybės aprašymas 

________________________________________________________________________________

Mitybos specialisto pareigybės aprašymas 

________________________________________________________________________________

Administratoriaus pareigybės aprašymas

________________________________________________________________________________

Valytojo pareigybės aprašymas

________________________________________________________________________________

Savižudybių prevencijos koordinatoriaus pareigybės aprašymas