Planavimo dokumentai

2019 m metinis Biuro veiklos planas nauja redakcija

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro strateginis veiklos planas 2019-2021

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro planuojamų pirkimų verčių 2019 m. planas

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sveikatos apsaugos programos kriterijų suvestinė

Sveikatos apsaugos programos 2018-2021 metų tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai. 1 lentelė.

Sveikatos apsaugos programos 2018-2021 metų tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai. 2 lentelė.