Planavimo dokumentai

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022-2024 metų strateginis veiklos planas

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 m. veiklos metinis planas

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimo programos 2020-2023 metų tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro planuojamų pirkimų verčių 2019 m. planas

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimo programos vertinimo kriterijų suvestinė