Ankstyvosios intervencijos programa

Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis.

Jaunuoliams yra suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems, diskutuoti bendraamžių rate. Dalyvavimas šioje programoje gali būti savanoriškas bei įpareigojantis. Visiems baigusiems programą įteikiami dalyvio pažymėjimai.