Struktūros schema

PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro
direktorės  2019 m. rugpjūčio  20 d.
įsakymu Nr.  V – 35