Projektai

2023 m. įgyvendinti projektai

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Misija – paauglystė”.

2022 m. įgyvendinti projektai

Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų projektas 08.4.2-ESFA-R-630„Sveikos gyvensenos skatinimas Varėnos rajono savivaldybėje“.

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Per žirgus į emocinę ramybę”.

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Lytiškumo prevencija Varėnos rajono jaunimui”.

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Pedikuliozės prevencija Varėnos rajone”.

2021 m. įgyvendinami projektai

Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų projektas 08.4.2-ESFA-R-630„Sveikos gyvensenos skatinimas Varėnos rajono savivaldybėje“.

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Sveikatingumo kelias”.

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Pedikuliozės prevencija Varėnos rajone”.