Apie mus

Apie mus

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos  savivaldybės biudžeto iš dalies išlaikoma savivaldybės biudžetinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga.

Pagrindinis Biuro veiklos tikslas – užtikrinti Varėnos rajono gyventojams prieinamas, tinkamas, laiku suteiktas ir kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, kurios padėtų mažinti gyventojų sergamumą, mirtingumą, neįgalumą, profilaktiškai apsaugotų nuo dažniausiai paplitusių sveikatos sutrikimų, sudarytų sąlygas stiprinti  ir saugoti sveikatą.

Misija:

  • stiprinti Varėnos rajono savivaldybės gyventojų sveikatą, vykdyti ligų ir traumų prevenciją, mažinant sveikatai riziką keliančių veiksnių paplitimą bei kuriant sveikatai palankią aplinką;
  • mažinti sveikatos netolygumus tarp skirtingų rajono gyventojų grupių, ypatingą dėmesį skiriant vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimui ir stiprinimui;
  • ugdyti rajono gyventojų atsakomybę už savo  ir aplinkinių sveikatą.

Pagrindinės Biuro veiklos sritys:

  • visuomenės sveikatos stebėsena;
  • vaikų ir moksleivių pirminė visuomenės sveikatos priežiūra;
  • visuomenės sveikatos stiprinimas ir ugdymas;
  • kita visuomenės sveikatos priežiūra, reglamentuota Lietuvos Respublikos teisės aktais.