Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto prevencijos programa

Trumpai apie širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto prevencijos programą

Ši programa skirta 40–65 m. amžiaus rizikos grupių asmenims, kurie dalyvauja Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programoje.

Programoje gali dalyvauti ir kito amžiaus suaugę asmenys, pagal sveikatos būklę priskirtini rizikos grupės asmenims, tačiau jų profilaktiniai sveikatos tikrinimai iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų kompensuojami, vadovaujantis Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšimis ir apmokėjimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, 1.6 papunkčiu ir 2 punktu.

Šeimos medicinos paslaugas teikiantis šeimos ar vidaus ligų gydytojas, prie kurio rizikos grupės asmuo yra prisirašęs, privalo informuoti rizikos grupės asmenį, dalyvaujantį Atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programoje, apie jo sveikatos būklę, didelę širdies ir kraujagyslių ligų ir (arba) cukrinio diabeto tikimybę ir motyvuotai pasiūlyti pacientui dalyvauti Programoje.