Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

Visuomenės sveikatos stiprinimas – sveikatos mokymas, informacijos apie sveiką gyvenseną skleidimas, sveikos gyvensenos propagavimas, formavimas ir nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimas bei kitos visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktuose numatytos priemonės.

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaita

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2016 m.veiklos ataskaita

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2017 m. veiklos ataskaita

Visuomenės sveikatos stebėsena
Visuomenės sveikatos stebėsena –  tikslingai organizuotas visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių sveikatos rizikos veiksnių stebėjimas, analizė ir vertinimas.

Visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita 2017 m. duomenys

Visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita 2016 m. duomenys

Visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita 2015 m. duomenys

Varėnos rajono vaikų sveikata 2016

Asmens duomenų tvarkymas VSSIS

Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio visuomenės sveikatos stebėseną, pareigybės aprašymas

Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio visuomenės sveikatos stiprinimą, pareigybės aprašymas