Balandžio mėnesį prasidės suaugusiųjų rajono gyventojų gyvensenos tyrimas

Šių metų balandžio–birželio mėnesiais visose Lietuvos savivaldybėse bus vykdomas antrasis suaugusiųjų gyvensenos stebėsenos tyrimas. Varėnos rajono savivaldybėje šį tyrimą organizuos ir vykdys rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras, koordinuos – Higienos institutas. Jį atliekant bus naudojamas su Sveikatos apsaugos ministerija suderintas klausimynas. Šis tyrimas bus tęstinis – 2018 m. kovo–gegužės mėn. buvo atliktas pirmasis savivaldybių suaugusių gyventojų gyvensenos tyrimas.

Vykdant tyrimą numatoma apklausti tiek Varėnos miesto, tiek rajono gyventojus nuo 18 metų. Varėnos rajone planuojama apklausti iš viso 419 gyventojų: mieste – 158, o rajone – 261 respondentus. Klausimynas bus sudarytas iš klausimų apie sociodemografinius duomenis ir apie suaugusiųjų gyvensenos rodiklius – sveiką elgseną, rizikingą elgesį, sveikatos, gyvenimo kokybės vertinimą, laimingumą. Visuomenės sveikatos biuro specialistai pagal patvirtintą metodiką ir atliktus skaičiavimus vyks pas gyventojus į namus ir vykdys apklausas. Labai kviečiame gyventojus sutikti ir dalyvauti šiame tyrime.

Atliktos apklausos rezultatai atskleis egzistuojančius gyvensenos rodiklių netolygumus tiek savivaldybėje, tiek lyginant visas savivaldybes, taip pat sveikatos elgsenos ir rizikingo elgesio skirtumus lyginant vyrus ir moteris.

Periodiškai vykdoma standartizuota suaugusiųjų gyvensenos stebėsena suteikia galimybę kaupti duomenis apie Lietuvos suaugusių gyventojų gyvensenos įpročius, palyginti gyvensenos rodiklius tiek savivaldos, tiek tarptautiniu lygmeniu, leidžia stebėti pokyčius ir tikslingai planuoti ir vykdyti prevencines priemones.

Gyventojų apklausa yra anoniminė, duomenys bus naudojami tik apibendrinti kartu su kitų dalyvių atsakymais. Dalyvavimas apklausoje yra visiškai saugus ir konfidencialus!

Daugiau informacijos apie gyvensenos tyrimo vykdymą galima gauti Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure telefonu (8 310) 56 117