Kasmet birželio 26 d. pasaulis mini Tarptautinę kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabanda dieną

Kasmet birželio 26 d. pasaulis mini Tarptautinę kovos su narkomanija ir narkotikų
kontrabanda dieną, kurią dar 1987 metais paskelbė Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja. Šiai
dienai paminėti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas)
parengė informacinę medžiagą – infografikus tėvams apie pokalbius su vaikais psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimo temomis bei tėvų rodomą pavyzdį savo vaikams. Šioje
informacinėje medžiagoje pristatomi 2020 m. Departamento vykdytos tėvų apklausos, kurioje
dalyvavo daugiau nei 18 tūkst. tėvų, auginančių mokyklinio amžiaus vaikus (1-12 klasių), rezultatai,
aktualūs faktai ir patarimai. Daugiau informacijos rasite čia: http://ntakd.lrv.lt/lt/naujienos/pagalba-tevams