Kvietimas dalyvauti Olimpinio mėnesio projekte

Šiandien vaikai dėl skirtingų priežasčių dažnai yra linkę į nesveiką elgseną – fizinį pasyvumą
bei nesveikus mitybos įpročius, praleidžia per daug laiko prie televizoriaus ar kompiuterio
ekranų. Deja, tokios nesveikos elgsenos pasekmės labai skausmingos – sveikatos ar
psichikos sutrikimai, kurie gali lydėti visą likusį gyvenimą.

Sveikos elgsenos skatinimas pradinukams padeda gerinti ne tik jų sveikatą, bet ir
mokymosi pasiekimus, o puoselėjamos olimpizmo vertybės neabejotinai prisideda prie
vaiko asmenybės ir socialinių įgūdžių formavimo. Tikėtina, kad jauname amžiuje išvystyti
tinkami įpročiai teigiamai atsilieps bendrai sveikatos būklei visą gyvenimą.

Mokykla yra ta institucija, kuri pasiekia kiekvieną vaiką, formuoja stiprų mokytojų ir vaikų
ryšį. Mokyklai, o ypatingai pradinukų mokytojui, skirtas labai svarbus vaidmuo siekiant
vaikų sveikatos ir gerovės. Svarbu atkreipti dėmesį, kad pasiekti pokyčiai mokykloje gali
stipriai paveikti ir namų aplinką, o tai tik sustiprina indėlį vaikų gerovei užtikrinti.

Jau antrus metus iš eilės siekdami ilgalaikių šio projekto tikslų kviečiame prisijungti visas
Lietuvos ugdymo įstaigų, kuriose vykdoma pradinio ugdymo programa, klases dalyvauti
Olimpinio mėnesio projekte.

Siūlydami mėnesio planą ir pateikdami medžiagą bei užduotis, kviečiame kartu skatinti
pradinukus:
• daugiau judėti;
• sveikiau maitintis;
• praleisti mažiau laiko prie ekranų;
• atkreipti dėmesį į vaikų gerovę, potyrius, emocijas.

Olimpinis mėnuo: rugsėjo 30d. – spalio 27d. vyksiantis projektas Lietuvos ugdymo
įstaigoms, kuriose vykdoma pradinio ugdymo programa.

Projekto tikslas: bendradarbiaujant su pedagogais, padėti pradinukams atrasti sveiką
gyvenseną ir fizinį aktyvumą, kaip įtraukią, linksmą ir naudingą veiklą.

Projektą organizuoja: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija
ir Lietuvos tautinis olimpinis komitetas.

Dalyvauti Olimpiniame mėnesyje savo klases užregistravusius pedagogus pasieks:
– Video ir kita skaitmeninė medžiaga keturiomis temomis: fizinis aktyvumas, sveika
mityba, ekrano laikas, vaikų gerovė. Taip pat pedagogai gaus rekomendacinio
pobūdžio užduotis, kurias kartu su vaikais vykdys klasėse ar už jų ribų, galės skirti
užduotis savaitgaliams, taip siekiant įtraukti tėvus į ugdymo procesą.
– Video reportažą vaikų tėvams apie vykdomą projektą ir jo tikslus.
– Kiekvienai klasei bus atsiųsti Lietuvos olimpinės rinktinės talismano Ąžuolo ir jo draugų
plakatai, kuriuose vaikai ras naudingų patarimų kiekvienai savaitės temai.

Prizai. Visos projekte dalyvausiančios klasės, kurios užpildys projekto ataskaitą ir atsiųs 3 – 5
klasės veiklų nuotraukas, pretenduos gauti vieną iš 25 prizų: edukacinę ar kitokio pobūdžio
išvyką, sportinę aprangą visai klasei ir klasės mokytojai (-ui) ir kitus prizus.

Projekto eiga:

Taip pat viso Olimpinio mėnesio metu kviesime olimpiečius atvykti į mokyklas ir susipažinti
su pradinukais!

Veikla Data Komentarai
Registracija Rugsėjo 13 – 22 d.

Skatiname registruotis kuo anksčiau, kad
laiku gautumėte projekto medžiagą ir
spėtumėte pasiruošti projektui.
Registracija:
https://bit.ly/2ky9nLS

Medžiagos
siuntimas
Rugsėjo 16 – 29 d.

Atsiųsime video medžiagą klasių atstovams
el. paštu; kitą medžiagą siųsime paštu
nurodytu adresu, todėl prašome atidumo
pateikiant duomenis.

OLIMPINIS
MĖNUO
Rugsėjo 30 – spalio 27 d.
I savaitė – fizinio aktyvumo tema
II savaitė – sveikos mitybos tema
III savaitė – vaikų gerovės tema
IV savaitė – ekrano laiko tema
Ataskaitų
pateikimas
Spalio 27 – lapkričio 10 d.

Klasės, kurios norės dalyvauti prizų
konkurse, turės užpildyti Olimpinio mėnesio
anketą ir atsiųsti nuotraukas.

Prizų įteikimas Lapkričio 11 – gruodžio 31 d.

Prizų laimėjusioms klasėms siuntimas,
edukacinių ir kitokių išvykų organizavimas.

Registracija čia:  https://bit.ly/2ky9nLS