Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų pakeitimai

Siekiant užtikrinti žmonių sveikatą, nauja tvarka stiprinami kai kurie Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimai. Vienas iš naujų reikalavimų, kad prieš maudymosi sezoną visuose paplūdimiuose esančiuose statiniuose, įrenginiuose turi būti atlikta profilaktinė dezinfekcija, dezinsekcija bei deratizacija. Taip pat šia higienos norma stiprinama paplūdimiuose besimaudančiųjų sauga. Besimaudančiųjų saugai privalomai turi būti naudojamos Nardymo priemonių ir įrangos sąraše, patvirtintame Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 1-6 „Dėl valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos priemonių ir įrangos sąrašų patvirtinimo“, nurodytos priemonės atsižvelgiant į paplūdimio ir maudyklos ypatybes. Maudyklose, išskyrus priekrantės ir tarpinių vandenų paplūdimius, turi būti numatytos ir pažymėtos vietos vaikams maudytis, kur gylis turi būti ne didesnis kaip 1,30 m. Daugiau naujovių rasite Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ pakeitimuose.