MOBILIŲ PROGRAMĖLIŲ, SKIRTŲ VAIKŲ, SERGANČIŲ CUKRINIU DIABETU, VALDYMUI GALIMYBĖS

Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centro Visuomenės sveikatos stiprinimo skyriaus specialistai parengė naują metodinę medžiagą „Mobilių programėlių, skirtų vaikų, sergančių cukriniu diabetu, valdymui galimybės“. Joje apžvelgiamos mobilios programėlės, kurių pagalba mokykloje dirbantis tiek visuomenės sveikatos specialistas, tiek pedagogas ar socialinis darbuotojas gali padėti sergančiam cukriniu diabetu vaikui, susiskaičiuoti suvalgomų angliavandenių kiekį, įsivertinti fizinį krūvį ir reikalingą susileisti insulino kiekį.

Vaikai dažniausiai serga I tipo cukriniu diabetu (toliau – 1TCD). Sergant 1TCD, kasos
ląstelės, gaminančios insuliną, sunaikinamos (dažniausiai autoimuninio proceso metu, bet gali būti
ir dėl kitų priežasčių), todėl organizme nebegaminamas insulinas. Tai lėtinė liga, kuri ilgainiui gali
baigtis rimtomis komplikacijomis, lemiančiomis neįgalumą ar net ankstyvą mirtį. Todėl svarbu
kuo geriau rūpintis savo sveikata ir taip sumažinti galimą diabeto komplikacijų grėsmę. Diabeto
komplikacijų įmanoma išvengti tik tinkamai kontroliuojant cukrinį diabetą (toliau – CD), t. y.
siekiant išlaikyti gliukozės kiekį kraujyje rekomenduojamų normų ribose, vengiant tiek
hipoglikemijos (per mažo gliukozės kiekio kraujyje), tiek hiperglikemijos (padidėjusios gliukozės
koncentracijos kraujyje). Sergant 1TCD privaloma leistis insuliną, švirkščiant jį kelis kartus per
dieną arba nuolat lašinant į poodį naudojantis pompą. Leidžiamo insulino kiekis priklauso nuo
gliukozės koncentracijos kraujyje, kuri kinta per dieną ir priklauso ne tik nuo suvalgyto maisto,
fizinio krūvio, bet ir nuo emocinės būklės. Gydantis gydytojas rekomenduoja, kaip nustatyti dozę.
Reikalinga gliukomačiais arba gliukozės matavimo sensoriais nuolat sekti gliukozės lygį kraujyje.
Beveik neįmanoma kontroliuoti CD neatliekant gliukozės kiekio kraujyje matavimų. Diabetologai
teigia, kad CD turi būti kontroliuojamas ištisas 24 valandas septynias dienas per savaitę. Gliukozės
kiekio kraujyje matavimo laikas ir dažnis nustatomas individualiai. Matuoti gliukozės kiekį
kraujyje dažniausiai rekomenduojama atsikėlus ryte ir prieš einant miegoti; prieš valgymus; 1–2
val. po valgymų; prieš fizinį krūvį, jo metu ir po krūvio; jei vaikas serga; jei įtariama, kad
gliukozės kiekis kraujyje pakilo arba nukrito; keičiant insulino dozę. Esant blogai glikemijų
kontrolei, praėjus 12 metų nuo 1TCD diagnozavimo, daugiau nei 50 proc. vaikų ir paauglių,
sergančių 1TCD, atsiranda lėtinės komplikacijos. Reguliuoti gliukozės kiekį kraujyje šiame
amžiuje ypatingai sunku dėl besikeičiančio gyvenimo stiliaus, nereguliarios mitybos, svyruojančio
insulino poreikio, hipoglikemijų, psichologinių ir socialinių aspektų.
Maistas didina gliukozės kiekį kraujyje. Vaistai, fizinis aktyvumas, gliukozės kiekį
kraujyje gali mažinti. Planuojant mitybą, pasirenkami sveiki maisto produktai, tinkamai
nustatomas jų kiekis, reguliarus valgymo laikas. Kad fizinė veikla būtų naudinga valdant CD,
reikia tai daryti reguliariai, derinant su valgymo ir vaistų vartojimo režimu.
Tinkama glikemijos savikontrolė apima ne tik gliukozės kiekio kraujyje matavimus
individualiu gliukozės kiekio kraujyje matuokliu (gliukomačiu), bet ir mokėjimą numatyti, kada
šiuos matavimus reikia atlikti, tyrimų rezultatų registraciją dienyne, gebėjimą interpretuoti tyrimų
rezultatus, tinkamai reaguoti į hipoglikemiją ar hiperglikemiją, atsižvelgiant į tyrimų rezultatus
koreguoti mitybą, fizinį krūvį, vaistų dozę.
Sergantis 1TCD vaikas turi visą gyvenimą leistis insuliną, nuolat atlikti gliukozės
kiekio kraujyje nustatymo tyrimus, laikytis mitybos rekomendacijų, žinoti, kaip elgtis fizinio
krūvio metu. CD yra liga, kuria susirgus vaikui, sunkumų kyla visai šeimai.
Diabetologai, sveikatos priežiūros specialistai visame pasaulyje siekia pagerinti
cukrinio diabeto kontrolės kokybę. Tačiau problema reikalauja naujų sprendimo kelių, nes
daugumos cukriniu diabetu sergančių pacientų metabolinė kontrolė išlieka bloga.
Mokslinėje literatūroje aprašoma skaitmeninių technologijų nauda padedant valdyti
CD. Augant mobiliųjų technologijų naudojimui sveikatos priežiūros srityje, Pasaulio sveikatos
organizacija (toliau – PSO) kartu su Tarptautine telekomunikacijų sąjunga (angl. International
Telecommunication Unit, ITU) sukūrė iniciatyvą „Būk sveikas, būk mobilus“ (angl. „Be [email protected],
Be Mobile“). Ja skatinama mobiliosios sveikatos (toliau – m. sveikata) plėtra nacionalinėse
sveikatos sistemose siekiant mažinti diabeto, vėžio, širdies ir kraujagyslių bei lėtinių kvėpavimo
takų ligų paplitimą. PSO m. sveikatą apibrėžia kaip visuomenės ir medicinos praktikos sritį,
susijusią su mobiliaisiais įrenginiais (mobiliaisiais telefonais, planšetiniais kompiuteriais ir kitais
belaidžiais prietaisais).
Skaitmeninių technologijų įtraukimas į lėtinių ligų valdymo procesą skamba
perspektyviai, bet kol kas jų poveikio mastas ir rezultatai nėra labai džiuginantys. Į pacientą
orientuotų mobiliųjų programėlių įtakos CD valdymui tyrimai gana skirtingi, nes skiriasi
naudojamų programėlių funkcijos. Dauguma programėlių skirtos valdyti 2TCD. Dažniausios
funkcijos: glikemijų sekimas, motyvuojančių ar perspėjančių pranešimų generavimas, mitybos
režimo laikymosi stebėjimas, fizinio aktyvumo sekimas, priminimai vartoti vaistus, insulino dozės
apskaičiavimo, edukacinė funkcijos.
CD valdymui skirtos programėlės dažnai stokoja reikšmingos informacijos apie patį
diabetą, neretai sukurtos nedalyvaujant sveikatos priežiūros specialistams. Neatmestina mokslu
nepagrįstos informacijos pateikimo tikimybė. Sukuriama daugybė programėlių, kurių dauguma yra
neišbandytos su pacientais ir nepatvirtintos atsakingų sveikatos apsaugos reguliavimo ar mokslinių
organizacijų, tokių kaip Europos vaistų agentūra.
Pastebėti ir mobiliųjų programėlių naudojimo trūkumai. Dauguma programėlių yra
anglų kalba (net ir lietuvių sukurta ir tarptautinį pripažinimą pelniusi „Klinio“), todėl tik nedidelė
dalis pacientų gali jomis pasinaudoti.
Vaikų, sergančių 1TCD, valdymas yra sudėtingas dėl daugelio veiksnių, į kuriuos
reikia atsižvelgti: augimas, fizinis aktyvumas, dieta, psichologiniai veiksniai. Vaikams bręstant
augimo hormone sekrecijos pokyčiai keičia atsparumą insulinui. Be to, paaugliai nelinkę rūpintis
savo sveikata. Tarp paauglių su laiku mažėja programėlių naudojimo intensyvumas, nes jos tiesiog
pabosta. Neretai naudojamos programos tampa našta (pavyzdžiui, kai pacientas pats turi įvedinėti
informaciją).
Ir nors programėlių kokybė labai varijuoja, mokslininkų analizės rodo, kad jos
pagerina ligos kokybę suaugusiems pacientams. Tyrimai rodo, kad paauglių gliukozės rodikliai
reikšmingai nepagerėja naudojantis mobiliomis technologijomis, bet ženkliai pagerėja jų gyvenimo
kokybė. Jiems priimtina tokia ligos valdymo forma. Ir tai rodo, kad m. sveikata gali būti efektyvi
valdant vaikų ir paauglių ligą. Reikalinga tęsti tyrimus ir rasti jaunuoliams priimtiną pateikimo
formą.
Analizuodami įvairių mobilių programėlių naudą klinikiniams rezultatams,
mokslininkai atkreipia dėmesį, kad būtina daryti tolesnius tyrimus, imti didesnes tiriamųjų apimtis,
kad būtų išvengta klaidingų išvadų dėl programėlių patikimumo ir pritaikomumo praktikoje.
Nuo 2004 m. Lietuvos ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir
profesinio mokymo įstaigose vykdoma visuomenės sveikatos priežiūra. Visuomenės sveikatos
priežiūros mokykloje tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su
mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, mokyklos
vaiko gerovės komisija. Visuomenės sveikatos priežiūros mokyklose organizavimo tvarką,
visuomenės sveikatos specialisto funkcijas nustato sveikatos apsaugos bei švietimo ir mokslo
ministrų įsakymu patvirtintas Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos
aprašas, kuris 2019 m. papildytas nauja užduotimi – organizuoti mokiniams, sergantiems lėtinėmis
neinfekcinėmis ligomis, mokinio savirūpai reikalingą pagalbą ugdymo įstaigoje. Mokinio savirūpa
Apraše suprantama kaip mokinio, sergančio lėtine liga, gebėjimas saugoti sveikatą, prisitaikyti prie
aplinkos sąlygų, apsisaugoti nuo ligos komplikacijų, sveikatos būklės pablogėjimo atpažinimas ir
gebėjimas pačiam vykdyti gydytojo paskirtą gydymą savarankiškai ar reikalinga ir specialistų
pagalba.
Vaikai, sergantys 1TCD, dažniausiai naudoja nuolatines gliukozės kiekio matavimo
sistemas (toliau – NGMS), kurios leidžia realiu laiku stebėti žmogaus gliukozės kiekį. Skirtingai
nei gliukomatis, sistema rodo ne tik momentinę gliukozės kiekio kraujyje reikšmę, bet ir jos kitimo
kreivę bei tendencijas. NGMS gali naudoti tiek insulino pompų vartotojai, tiek insulino injekcijas
atliekantieji švirkštikliais („penais“). Jutiklis matuoja ir perduoda glikemijos duomenis tam tikrais
laiko intervalais (paprastai kas 2 ar 5 min.). Skaitytuvo ekrane jutiklio duomenys vaizduojami kaip
gliukozės kreivė, rodoma momentinė glikemija bei rodyklė, žyminti jos kitimo tendenciją
(glikemija stabili, lėtai kyla, lėtai krenta, staigiai kyla, staigiai krenta). Tai leidžia ne tik stebėti
glikemijos kitimą, bet ir laiku imtis išankstinių veiksmų hipoglikemijos ar hiperglikemijos
prevencijai. Glikemiją gali matyti ne tik CD sergantis asmuo, bet ir kiti (pvz., tėvai nuotoliniu
būdu gali stebėti cukriniu diabetu sergančio vaiko gliukozės kiekį ir sureaguoti į pokyčius).
Pagalba savirūpai, sergant lėtinėmis ligomis, reikalauja naujų kompetencijų.
Mokyklose dirbantys specialistai susiduria su įvairiais iššūkiais. Vienas iš jų – pagalba mokiniams,
sergantiems CD. Mokykloje dirbantis tiek visuomenės sveikatos specialistas, tiek pedagogas ar
socialinis darbuotojas gali padėti vaikui susiskaičiuoti suvalgomų angliavandenių kiekį, įsivertinti
fizinį krūvį ir reikalingą susileisti insulino kiekį.
Angliavandeniai – svarbi mitybos dalis, nes jie yra vitaminų bei tam tikrų
mikroelementų šaltinis, be to, organizme jie verčiami energija, svarbia organizmo veiklai.
Sumažintas angliavandenių kiekis gali padėti geriau valdyti glikemiją bei kontroliuoti svorį. Vis tik
sergant cukriniu diabetu, svarbiausia, kad maistas būtų įvairus, valgymas reguliarus ir
angliavandenių kiekis patiekaluose kuo vienodesnis. Kaip apskaičiuoti angliavandenius
kasdieniniame gyvenime? Ilgainiui to išmokstama per praktiką, į pagalbą mokyklos personalui
dažnai ateina ir mokinių tėvai, kurie geriausiai pažįsta savo vaikus. Šiandien tai padaryti padeda ir
įvairios mobilios programėlės:
„Klinio“ (angl. Diabetic meal plan) – Lietuvių sukurta, gyvenimo su diabetu kokybę
gerinanti programėlė. „Klinio“ padeda diabetu sergantiems žmonėms prižiūrėti savo kasdienę
mitybą (skaičiuoti angliavandenius), sportuoti, stebėti cukraus kiekį kraujyje, taip pat suteikia
daugiau informacijos apie ligą ir sveiką gyvenimo būdą. Programėlė leidžia žmonėms, sergantiems
diabetu, išvengti dažniausiai pasitaikančių klaidų, o visi patarimai yra paremti atliktais moksliniais
tyrimais ir patikrintais diabeto valdymo metodais, kuriuos pripažįsta bei patvirtina gydytojai ir
ekspertai.
„My fitness pal“ – programėlė, leidžianti ne tik sužinoti, kiek kalorijų yra maisto
produktuose ar patiekaluose, jas skaičiuoti, bet ir analizuoti gautų bei sudegintų kalorijų santykį.
„MyFitnessPal“ yra viena iš gerų svorio metimo ir kūno rengybos programų, padedanti beveik 1
milijonui narių kiekvienais metais pasiekti savo mitybos ir kūno rengybos tikslus. Nariai naudojasi
savo maisto ir naudojamų programų duomenų baze, kurioje yra daugiau nei 14 milijonų maisto
produktų. Tai ne tik nemokama kalorijų skaičiavimo programa – tai ir geriausia kalorijų
skaičiavimo programa žmonėms, kurie nori atgauti savo ir kūno rengybos kontrolę.
„My Sugar“ (angl. mySugar App) – programėlė diabetu sergančiųjų gyvenimą gali
padaryti daug saugesnį, įdomesnį, aktyviai įtraukiant į savirūpą ir veiksmingą gydymą. Reguliariai
matuojant gliukozės kiekį kraujyje ir kaupiant duomenis, programėlėje galima bet kuriuo momentu
įvertinti paskutinių 3 mėnesių ligos kontrolę, įvesti kitus savijautos, sveikatos rodiklių ir
gyvensenos duomenis. Taip pat galima įvesti valgyto maisto aprašymą ir net įkelti jo nuotrauką.
Programėlė visus gautus duomenis analizuoja, interpretuoja ir net parodo, kas vyksta organizme.
„Glycemic Index & Load : low-carb diet & fiber“ – tai programa, padedanti greitai
sužinoti pagrindinių maisto produktų glikemijos indeksą. Jos pagalba galima dienoraštyje
pasižymėti apie angliavandenių suvartojimą ir stebėti savo svorio pokyčius.
„The Diabetes Under Control (DBEES)“ veikia kaip diabeto dienoraštis – galima
įvesti gliukozės kiekį kraujyje, angliavandenių suvartojimą, vartojamus vaistus, fiksuoti fizinį
aktyvumą ir vesti savo užrašus.
„Glucose Manager“ – siunčiami priminimai, kad reikia pasitikrinti gliukozės kiekį
kraujyje, išgerti vaistus, valgyti laiku ir mankštintis. Programa leidžia pacientams realiuoju laiku
išsaugoti gliukozės kiekio kraujyje reikšmes ir jas eksportuoti lentelių ar diagramų pavidalu.
Programėlė apskaičiuoja reikiamą insulino dozę pagal angliavandenių santykį ir tikslinį gliukozės
kiekį kraujyje.
„acT1ve“ padeda jauniems žmonėms reguliuoti gliukozės kiekį kraujyje fizinio krūvio
metu. Programa sukurta bendradarbiaujant su mokslininkais, jaunuoliais, sergančiais 1T CD, ir
skaitmeninės sveikatos įmone „Curve Tomorrow. „acT1ve“ naudoja namuose sukurtą pratimų
patarėjo algoritmą, kurį sudaro 240 galimų būdų, priklausomai nuo vartotojo įvesties. Dalyviai
raginami atsakyti į klausimus apie fizinės veiklos, kurią jie ruošiasi atlikti, tipą, intensyvumą ir
trukmę; laiką nuo paskutinio insulino boliuso; ir dabartinį gliukozės kiekį kraujyje, Ši informacija
naudojama siekiant paskaičiuoti jiems asmeninę insulino dozę ir patarimus dėl angliavandenių
vartojimo, fizinio aktyvumo, trunkančio iki 60 minučių, metu. Be to, „acT1ve“ pateikiama daugiau
informacijos apie hipoglikemijos gydymą, patarimus dėl insulino ir angliavandenių vartojimą prieš
treniruotę ir po treniruotės bei mokomasis maisto vadovas, kuriame pabrėžiama mažo ir didelio
glikemijos indekso maisto produktų svarba sportuojant.
„Vaikų diabeto priežiūra APK“ (angl. App) – programėlė vaikų diabeto priežiūrai,
padedanti patogiai sekti savo sveikatos būklę. Programėlė paruošta bendradarbiaujant su
Vaikų endokrinologų asociacija. Funkcijos: bendra informacija apie vaikų diabeto priežiūrą;
mitybos dienynas – paprastas būdas sekti savo mitybą. Įvedamas valgymo laikas ir suvalgytų
produktų pavadinimai. Pagal laiką ir datą parodoma valgymo istorija. Galimybė
išsisaugoti dažniausiai valgomus patiekalus. Glikemijos dienyne įvedamas laikas, gliukozės
koncentracija kraujyje bei suvartota insulino dozė. Pagal laiką ir datą parodoma
gliukzės koncentracijos kraujyje svyravimai ir vartojamo insulino dozės.

Daugiau informacijos suteiks: Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centro Visuomenės sveikatos stiprinimo skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Žeromskienė, el. p.  [email protected]  ir vyriausioji  specialistė Diana Aleksejevaitė, el. p.  [email protected].