Nemokamos individualios psichologo konsultacijos

Nori pajausti geresnę gyvenimo kokybę, bendrą savijautą, fizinę bei psichikos sveikatą ir  pasitenkinimą gyvenimu?

Registruokis į  nemokamas individualias psichologo konsultacijas.

  • Paslaugas teikia kvalifikuotas psichologas.
  • Paslaugos teikiamos ir vaikams, ir suaugusiesiems.
  • Vaikams iki 16 metų būtinas rašytinis vieno iš jo tėvų ar globėjo sutikimas.
  • Naudojami tik veiksmingi, mokslo ir praktikos įrodymais pagrįsti metodai.
  • Paslaugų teikimas grindžiamas abipuse pagarba, tarpusavio supratimu ir susitarimu.
  • Individualios konsultacijos trukmė – 1 akademinė valanda.
  • Vienam asmeniui teikiamos ne daugiau kaip 5 individualios konsultacijos.
  • Užtikrinamas konfidencialumas.
  • Paslaugos gali būti teikiamos ir nuotoliniu būdu.

Teikdamas individualias konsultacijas, psichologas įvertina sudėtingos gyvenimiškos situacijos sukeltus psichikos sveikatos rizikos veiksnius, numato preliminarų konsultacijų teikimo laikotarpį, numato  konsultacijų teikimo tikslus ir numatomus rezultatus, suteikia emocinę paramą, sudaro galimybes išreikšti ir (ar) mažinti su asmens sudėtinga gyvenimiška situacija susijusius psichikos sveikatos rizikos veiksnius.

Dėl detalesnės informacijos ir registracijos kreiptis Tel. (8 310) 56 117 arba

El. p. [email protected]