BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ GEBĖJIMŲ VISUOMENĖS PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE STIPRINIMAS!

Kviečiame Varėnos rajono bendrojo ugdymo mokyklas dalyvauti Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamuose mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje stiprinimo mokymuose.

Gebėjimų stiprinimo trukmė – 32 valandos;

Gebėjimų stiprinimas bus vykdomas  ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį;

Vienos konsultacijos trukmė – ne mažiau kaip 2 valandos;

Gebėjimų stiprinimas bus vykdomas 12 mokyklos bendruomenės narių grupei;

Gebėjimų stiprinimo konsultacijas teiks psichologas ir socialinis pedagogas.

Dalyvavimas veiklose nemokamas.

Mokykla, norinti, kad darbuotojams būtų vykdomas gebėjimų stiprinimas, kreipiasi į biurą .

Tel. (8 310) 56 117

El. p. [email protected]