APIE ŠACHTINIŲ ŠULINIŲ VANDENS KOKYBĘ VARĖNOS RAJONE

Vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio19 d.

įsakymą Nr. V-1317 ,,Dėl apsinuodijimų nitritais ir nitratais diagnostikos ir profilaktikos“

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus

departamento Varėnos skyrius organizavo šachtinių šulinių, kurių vandenį naudoja nėščiosios ir

kūdikiai iki 6 mėn. amžiaus, tyrimus, kuriuose nustatomas azoto grupės junginių – nitritų ir nitratų

kiekis. Gauti vandens tyrimų rezultatai vertinami pagal Lietuvos Respublikos higienos normoje

HN 24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, nustatytas ribines vertes.

Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje 2019 m. I pusmetį ištirta 8 vandens mėginiai iš

įvairių rajono seniūnijų. Iš visų ištirtų vandens mėginių cheminė tarša nitritais nustatyta tik

viename šulinyje. 2018 metais per tą patį laikotarpį buvo ištirta 13 vandens mėginių, iš jų cheminė

tarša nustatyta – 4 šuliniuose.

Trąšų ar kitų teršalų perteklius, kurio nepasisavina augalai, patenka į požeminius vandenis

ir užteršia geriamojo vandens šaltinius azoto junginiais. Šie junginiai nepašalinami nei virinant

vandenį, nei buitiniais vandens filtrais. Nitratai organizme virsta nitritais.

Didesni nitratų ir nitritų kiekiai ypač pavojingi nėščiosioms ir kūdikiams iki 6 mėn.

amžiaus. Šie ypač jautrūs nitratams, nes jų organizme nepakanka nitratus skaidančio fermento,

todėl kūdikiams išsivysto methemoglobinemija, dar vadinama „pamėlusių kūdikių“ sindromu.

Apsinuodijimo baigtis gali būti mirtis.

Labai svarbu įsitikinti, kad vanduo, kurį geria kūdikiai ar naudojamas jų maisto ruošimui

yra saugus. Svarbu žinoti, kad nitratais ar nitritais užterštas vanduo neturi specifinio skonio, kvapo,

spalvos. Apie vandens saugumą galima sužinoti tik atlikus laboratorinius tyrimus.

Jeigu šulinio vanduo neatitinka reikalavimų, yra nesaugus, siūlome maistui naudoti pirktą

fasuotą vandenį ar, esant galimybei, prisijungti prie centralizuotų vandentiekio tinklų, išvalyti

šulinį ir pakartotinai išsitirti vandenį.