Ieškome visuomenės sveikatos specialisto, norinčio prisijungti prie Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro kolektyvo!

Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos stiprinimą
Darbo krūvis – 1 etatas, 40 val. per savaitę.
Darbo vieta – Varėnos visuomenės sveikatos biuras, Parko gatvė 8, Varėna.
Išsilavinimas – turėti aukštąjį ar jam prilygintą sveikatos mokslų studijų krypties grupės visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimą
Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 6,2

Gyvenimo aprašymą (CV) siųskite el. paštu [email protected]
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 310) 52 839

Pareigybės aprašymas:

https://www.varenosvsb.lt/wp-content/uploads/2019/07/Visuomen%C4%97s-sveikatos-specialisto-vykdan%C4%8Dio-visuomen%C4%97s-sveikatos-stiprinim%C4%85-pareigyb%C4%97s-apra%C5%A1ymas.pdf