Tėvelių dėmesiui: prasidėjo profilaktinis moksleivių sveikatos patikrinimas

Kiekvienais metais iki rugsėjo 15 d. mokiniai turi pateikti informaciją apie
profilaktinio savo sveikatos patikrinimo rezultatus, šie duomenys bus naudojami
stebėsenai ir analizei. Didžiausia klaida kurią daro tėvai, globėjai dėl vaikų sveikatos
patikrinimo yra ta, kad palieka paskutinėms dienoms prieš rugsėjį, patys atsainiai
(formaliai) žiūri į šį patikrinimą ir nepageidauja atlikti visų reikalingų tyrimų,
nepasidomi ar visos pažymos grafos yra užpildytos ir ar surašytos rekomendacijos.

Sveikatos specialistai kviečia moksleivius per vasarą profilaktiškai pasitikrinti
sveikatą, nes iki rugsėjo 15 dienos mokiniai turės pristatyti pažymas apie savo sveikatos
būklę.
Patį profilaktinį sveikatos patikrinimą reglamentuoja Sveikatos
ministro patvirtinta tvarka, o Lietuvos higienos norma HN21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas, bendrieji sveikatos saugos reikalavimai “ nustato tik terminą iki kurio informacija apie sveikatą turi būti pateikta mokyklai. Tokių pažymėjimų reikalaujama kasmet ir moksleivių tėvams tai ne naujiena.
Problema ta, kad dauguma žmonių reikalus įpratę tvarkyti paskutinę dieną. Tiesiog savo
vaiko sveikata reikėtų susirūpinti anksčiau, ne vasaros pabaigoje.
Dėl moksleivio sveikatos pažymos reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją įprasta
tvarka: iš anksto užsiregistruoti bei atvykti nurodyt laiku. Reikia žinoti, kad dantų būklę
turi įvertinti gydytojas odontologas (dantų gydytojas). Rekomenduotina atvykti pas savo
šeimos gydytoją jau pasitikrinus dantų būklę. Svarbu atminti, kad vaikas turi būti lydimas
vieno iš tėvų. Be tėvų sutikimo vaiko sveikatos tikrinti negalima. Profilaktinio
patikrinimo metu pamatuojamas ūgis, svoris, patikrinama rega, laikysena, išmatuojamas
kraujospūdis, esant kokių nors nusiskundimų vaikas siunčiamas pas gydytojus specialistus.
Turi būti atlikti kraujo ir šlapimo tyrimai, tačiau jei tokie tyrimai buvo atlikti mažiau nei
prieš metus ir nenustatyta pakitimų, tyrimų nereiktų kartoti.
Tėvai turi atkreipti dėmesį, kad gydytojas nurodytų kokią fizinio pajėgumo grupę
mokinys galės lankyti. Taip pat turi būti nurodytos rekomendacijos, jei mokinys turi
sveikatos sutrikimų: dėl fizinio krūvio, dėl mitybos, dėl regos, vengtinų alergenų ir
panašiai. Pažyma apie moksleivio sveikatos būklę turi būti pristatyta visuomenės
sveikatos specialistui mokykloje.

Ir medikai ir moksleivių tėvai turi įsidėmėti, kad profilaktinio patikrinimo pažymos galioja visus metus, todėl nebūtina artėjant naujiems mokslo metams visiems vaikams strimgalviais pulti tikrintis sveikatos (jeigu sveikatos pažyma dar galioja). Jei sveikata buvo tikrinama metų laikotarpyje ir nebuvo nustatyta sveikatos sutrikimų, o vaikas prieš mokyklą jaučiasi gerai, galioja prieš pusmetį ar anksčiau gydytojo išrašyta pažyma.