Varėnos rajono maudyklos atitinka higienos normas

Remiantis Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos duomenimis ( 2021 m. birželio 25 d.) buvo atlikti Varėnos rajono maudyklų vandens kokybės mikrobiologiniai tyrimai (žarninės lazdelės E.coli, žarniniai enterokokai). Tikrinamos buvo šios vietos: Derėžnyčios (Varėnos I) tvenkinys ir Glūko ežeras. Nustatyta, kad tirtų parametrų vertės atitinka Lietuvos higienos normą HN 92:2018.