Varėnos rajono  maudyklų vandens kokybė gera

Remiantis Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro informacija, birželio 1-ąją prasideda Lietuvos higienos normoje HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatyta maudymosi sezono pradžia. Tiesa, savivaldybių institucijos gali koreguoti tiek sezono pradžią, tiek pabaigą, atsižvelgdamos į besimaudančiųjų skaičių.

Naujasis maudymosi sezonas prasideda su naujos redakcijos paplūdimių higienos norma, kuri įsigaliojo 2018 m. gegužės 1 d. Pagal ją, paplūdimių lankytojų saugą, paplūdimių sveikatos saugos reikalavimų laikymąsi, paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo, naudojimo ir elgesio juose taisyklių laikymąsi ir paplūdimių priežiūrą turi užtikrinti institucijos, atsakingos už paplūdimių ir maudyklų administravimą. Higienos normoje taip pat numatyti paplūdimio smėlio paėmimo parazitologiniai tyrimų reikalavimai, intensyvaus vandens žydėjimo metu – melsvadumblių tyrimai ir priemonės taikomos viršijus leidžiamas taršos normas. Paplūdimių teritorija pagal naują higienos normą turi būti suskirstyta į atskiras funkcines zonas: poilsio, maudymosi, fizinio aktyvumo ir zoną, skirtą lankytis su gyvūnais. Paplūdimio prieigose matomoje vietoje turi būti įrengiama paplūdimio schema su pažymėtomis funkcinėmis zonomis.

Higienos normoje nustatyta, kad prieš maudymosi sezoną ir vėliau kas dvi savaites nuo birželio pradžios iki rugsėjo 15 d. turi būti atliekami maudyklų vandens kokybės tyrimai. Informacija apie šių tyrimų rezultatus ir vandens kokybę turi būti skelbiama  informaciniuose stenduose paplūdimiuose, savivaldybių interneto svetainėse, vietinėje spaudoje.


Varėnos rajono  maudyklų vandens kokybė

Data/telkinys žarninės lazdelės (E.coli)/ksv/100

ml

žarniniai enterokokai, ksv/100 ml atitinka HN 92:2018 reikalavimus Pastabos
2018-05-24 (Derežnyčios upė) 111,2 28 taip  
2018-05-24

(Glūko ežeras)

 

25,9 13 taip