Varėnos rajone pradedamas vykdyti mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos stebėsenos tyrimas

Nuo 2024 m. kovo 4 d. iki gegužės 31 d. visose Lietuvos savivaldybėse vykdomas periodinis mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos stebėsenos tyrimas (toliau – tyrimas). Mokyklose apklausiami 5-ų, 7-ų, 9-ų (pirmų gimnazijos) klasių mokiniai. Tyrimą mokyklose organizuoja ir vykdo savivaldybę aptarnaujantys visuomenės sveikatos biuro specialistai. Mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos stebėsenos tyrimai savivaldybėse atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“, kuriame nustatyta, kad savivaldybės visuomenės sveikatos biurai pagal Higienos instituto parengtą metodiką ir klausimynus ne rečiau nei kas 4 metus atlieka 5-ų, 7-ų, 9-ų (pirmų gimnazijos) klasių mokinių gyvensenos stebėsenos tyrimus.

Pagrindiniai mokinių gyvensenos tyrimo vykdymo aspektai:

  1. Klausimyną sudaro 32 klausimai (25 klausimai apie gyvenseną ir 7 sociodemografiniai klausimai).
  2. Tyrimo populiacija – 5-ų, 7-ų, 9-ų (pirmų gimnazijos) klasių mokiniai.
  3. Apklausa yra anoniminė ir duomenys bus analizuojami tik apibendrintai.